A yw'r Ymgymerwr gwreiddiol yn dal yn fyw? Atebodd 10 cwestiwn mwyaf Googled am Mark Calaway WWE

>

Ym mhennod olaf cyfres WWE Network ‘Undertaker: The Last Ride’ gwelodd The Undertaker ollwng ei awgrym mwyaf eto na fydd byth yn cystadlu mewn cylch WWE eto.

Trwy gydol y gyfres bum rhan, mae eicon WrestleMania wedi cwestiynu a ddylai alw amser o'r diwedd ar ei yrfa chwedlonol 33 mlynedd fel perfformiwr mewn-cylch.

Yn ystod y bennod ddiwethaf, disgrifiodd y chwaraewr 55 oed ei gêm Boneyard yn erbyn AJ Styles yn WrestleMania 36 fel diweddglo perffaith a dywedodd nad oes ganddo awydd i gystadlu eto ar y cam hwn o'i yrfa.

Cyfaddefodd, fodd bynnag, y byddai’n ystyried rhoi’r gorau i’r esgidiau eto pe bai Vince McMahon byth ei angen mewn argyfwng, sy’n golygu nad yw wedi ymddeol yn swyddogol o hyd.

Mae’r dyn y tu ôl i gymeriad The Undertaker, Mark Calaway, wedi datgelu llawer o wybodaeth amdano’i hun mewn cyfweliadau cyfryngau ers i’w gyfres WWE Network ddechrau, ond mae yna ddigon o gwestiynau o hyd yn cael eu gofyn am chwedl WWE ar Google yn ddyddiol.Yn yr erthygl hon, gadewch inni geisio darganfod yr holl atebion wrth i ni gyfrif 10 o'r cwestiynau amlaf am The Undertaker.


# 10 Beth yw gwerth net The Undertaker?

Mae

Mae'r Ymgymerwr yn un o Superstars cyfoethocaf WWE

O ystyried pŵer a hirhoedledd seren The Undertaker’s WWE, nid yw’n syndod ei fod wedi bod yn un o’r diddanwyr chwaraeon sydd wedi ennill y cyflog uchaf dros y tri degawd diwethaf.Amcangyfrifir bod gwerth net yr Undertaker yn 2020 oddeutu $ 17 miliwn, tra adroddwyd yn 2019 bod hynny mae'n ennill $ 2.5m y flwyddyn yn WWE .


# 9 A yw'r Ymgymerwr gwreiddiol yn dal yn fyw?

Dim ond un dyn, Mark Calaway, sydd wedi chwarae The Undertaker!

Dim ond un dyn, Mark Calaway, sydd wedi chwarae The Undertaker!

Mae'n debyg y bydd cefnogwyr WWE tymor hir yn ei chael hi'n ddoniol darllen bod pobl yn meddwl bod mwy nag un fersiwn o The Undertaker.

Mae'r ffaith bod rhai pobl hyd yn oed yn meddwl bod hynny'n ganmoliaeth enfawr i Mark Calaway a'i allu i esblygu ei gymeriad dros 30 mlynedd.

Mewn ateb i’r cwestiwn, er… ie, mae’r Ymgymerwr ‘gwreiddiol’ yn dal yn fyw. Mae'r un dyn wedi chwarae'r cymeriad ers 1990!

pymtheg NESAF