Deiliaid terfynol teitlau WWE sydd bellach wedi darfod

>

Mae'n syndod clywed bod WWE wedi gweithredu dros 40 o bencampwriaethau gwahanol yn ystod hanes yr hyrwyddiad sy'n dyddio o hen ddyddiau Corfforaeth reslo Captiol yn gynnar yn y 50au. Nid yw mwy na hanner y teitlau hynny yn weithredol mwyach - maent naill ai wedi ymddeol / disodli neu wedi uno â theitlau eraill.

Nid yw'r ystadegyn hwnnw'n fawr o syndod o ystyried bod WWE wedi gweithredu nifer o deitlau fel Pencampwriaeth Pwysau Trwm Crefft Ymladd y Byd WWF, a theitlau tîm tag Intercontinental. Y bencampwriaeth gyntaf wedi ymddeol oedd Pencampwriaeth tîm Tag yr Unol Daleithiau WWWF nad oedd hyd yn oed cafodd gyhoeddiad ffurfiol pan gafodd ei ddarfod yn 1967. Y pencampwyr olaf oedd Spiros Arion a'r chwedlonol Bruno Sammartino.

Weithiau, ystyrir bod teitlau hefyd wedi ymddeol pan fydd pencampwriaeth newydd yn cymryd ei lle. Mae WWE yn ystyried Layla fel pencampwr olaf Merched WWE cyn iddo gael ei ddisodli â phencampwriaeth WWE Divas. Ystyrir bod gan deitlau cyfredol WWE RAW a Merched Smackdown linach ar wahân.

Mae'r rhestr hon yn edrych ar bum teitl o'r fath yn hanes diweddar WWE a phwy oedd y reslwyr olaf i ddal yr aur.


# 5. Pencampwriaeth ECW - Eseciel Jackson

Enillodd Ezekiel Jackson bencampwriaeth ECW gan Christian ar bennod olaf ECW

Enillodd Ezekiel Jackson bencampwriaeth ECW gan Christian ar bennod olaf ECWMae dros ddegawd wedi mynd heibio ers i fersiwn WWE o Extreme Championship Wrestling ddod i ben. Roedd yr ECW gwreiddiol wedi swyno’r cefnogwyr caled o blaid reslo gyda’i ddefnydd rhyddfrydol o drais a phan ddatganwyd bod y cwmni’n fethdalwr yn 2001, fe wnaeth WWE ddeffro i brynu ei asedau.

I ddechrau, nid oedd unrhyw gynllun i atgyfodi ECW o fewn waliau WWE - ond newidiodd hynny i gyd pan dorrodd y rhaglen ddogfen 'Rise and fall of ECW' a gynhyrchwyd gan WWE bob math o gofnodion wrth werthu fideo. Cafodd Vince McMahon ei swyno’n ddigonol a phan awgrymodd Rob Van Dam y dylid cynnal sioe aduniad ECW o dan ymbarél WWE, rhyddhaodd y Cadeirydd.

Aeth y sioe honno - 'ECW One Night Stand' - yn 2005, ymlaen i berfformio'n dda iawn cyn belled ag yr ystyriwyd prynu PPV a blwyddyn yn ddiweddarach, fe atgyfodwyd ECW fel y drydedd sioe o dan faner WWE. Dechreuodd y fersiwn hon o ECW gyda chlec, pan gurodd Mr Money yn y Bank RVD, John Cena o flaen y dorf gynddeiriog i ennill Pencampwriaeth WWE.Dechreuodd ECW fel sioe wythnosol ar y sianel Sci-Fi gyda Van Dam yn bencampwr a nifer o gyn-fyfyrwyr ECW yn bresennol ar y rhestr ddyletswyddau. Fodd bynnag, buan y cwympodd yr olwynion oddi ar y brand ar ôl y cychwyn poeth. Cafodd y Pencampwr Rob Van Dam a Sabu eu harestio am fod â chyffuriau yn eu meddiant o fewn mis a gorfodwyd Van Dam i golli ei deitl i The Big Show.

Dechreuodd hynny gwymp WWE-ECW a chafodd llawer o'r penderfyniadau a wnaed gan reolwyr WWE eu difetha gan ffyddloniaid ECW. Fe wnaeth gwthio Bobby Lashley i lawr gwddf y cefnogwyr, ar ôl i Vince McMahon ennill teitl ECW World a’r perchennog gwreiddiol Paul Heyman yn rhoi’r gorau iddi, i gyd wedi ychwanegu at y rhwystredigaeth. Roedd hi'n rhy hwyr pan enillodd ffefryn y ffan Tommy Dreamer - a oedd wedi cael ei drin fel gweithiwr yn y WWE ers blynyddoedd - deitl ECW.

Roedd gan guys fel Jack Swagger a Chavo Guerrero deyrnasiadau truenus gyda’r gwregys, ond doedd neb yn fwy anghofiadwy na’r pencampwr olaf - Eseciel Jackson. Ni allai 'Big Zeke' dorri promo, nid oedd yn dda yn y cylch ac nid oedd ganddo unrhyw gysylltiadau ag arddull reslo wreiddiol ECW, a hwn oedd y dewis diflasaf i goroni fel y pencampwr olaf erioed.

Daeth Jackson â theyrnasiad pleserus 205 diwrnod Christian i ben fel pencampwr ar bennod olaf ECW mewn gêm Rheolau Eithafol. Roedd i fod i adeiladu ar hyn a dod yn seren fawr ar SmackDown - ond arweiniodd teitl Intercontinental anghofiadwy a redwyd fel rhan o stabl 'Corre' hyd yn oed yn fwy anghofiadwy, mai anaml y gwelwyd ef ar y teledu. Llawer o anafiadau yn ddiweddarach, gadawodd Jackson y cwmni ar whimper.

pymtheg NESAF