Exclusive: Jake 'The Snake' Roberts ar ei lyfr a'i bodlediad sydd ar ddod a chynnyrch nesaf posib DDP

>

Yn syml, ychydig o bobl sydd wedi cyflawni unrhyw le yn agos at gymaint yn y busnes reslo â Jake 'The Snake' Roberts. Nid yn unig y mae mewn cwmni prin fel WWE Hall Of Famer a oedd yn cynnal digwyddiadau ledled y byd yn bennaf, ond mae'n parhau i weithio yn y busnes reslo ac o'i gwmpas dros 45 mlynedd ar ôl ei ymddangosiad cyntaf yn y cylch.

Y dyddiau hyn, mae Jake 'The Snake' Roberts nid yn unig ar deledu wythnosol trwy All Elite Wrestling a'i Dynamite rhaglen, ond mae hefyd yn rheolaidd ar y ffordd yn gwneud perfformiadau gair llafar ac yn ymddangos mewn digwyddiadau Comic Con mawr. Yn y cyfamser, mae ganddo lyfr llechi i'w ryddhau yn 2020 ac mae'n bwriadu lansio podlediad yn y dyfodol agos.

Mae dadeni gyrfa diweddar Jake 'The Snake' Roberts ynghlwm yn bennaf â'r rhaglen ddogfen a gynhyrchwyd gan Diamond Dallas Page o'r enw Atgyfodiad Jake Y Neidr rhaglen ddogfen. Wedi'i rhyddhau yn 2015, croniclodd y ffilm ffordd Roberts i adferiad ac ymhlith canmoliaeth arall, enillodd Wobr y Gynulleidfa am y 'Nodwedd Ddogfennol Orau' yng Ngŵyl Ffilm Danddaearol Calgary 2015.

Cefais y pleser o siarad â Jake 'The Snake' Roberts dros y ffôn ar Fawrth 23, 2020, fel y cyhoeddwyd yn flaenorol Sportskeeda . Yna ddiwrnod yn ddiweddarach, galwodd Roberts fi yn ôl i ddweud mwy wrthyf am gynnyrch Jacked DDPY Labs sydd ar ddod, ei lyfr a'i bodlediad, sydd wedi'i fewnosod a'i drawsgrifio'n rhannol isod.

Mae Jake 'The Snake' Roberts, wrth gwrs, yn parhau i fod mewn cysylltiad agos â Diamond Dallas Page a thîm DDPY. Fel y dywedwyd wrthyf gan Hyfforddwr DDPY Garett Sakahara am y cynnyrch Jacked uchod: 'Mae yna lawer na allaf siarad amdano. Mae Dallas yn hynod gyffrous am y cynnyrch newydd hwn!Roedd Dallas eisiau mynd â DDPY i'r lefel nesaf ac rydw i wedi rhoi cynnig arni'n uniongyrchol, a MAN, roeddwn i yn y COCH ar fy monitor cyfradd curiad y galon am dros 50% o'r amser ac roeddwn i'n DRIPPIO chwys! Edrychwch iddo ddod yn fuan yn rhan olaf 2020! '

Ynglŷn â Roberts, ychwanegodd Sakahara: 'Mae'n fy chwythu i ffwrdd, er gwaethaf yr holl gythreuliaid a chaethiwed a gafodd Jake, pa mor finiog ydyw o hyd. Mae'n dal i fod yn anhygoel mewn seicoleg ac mae'n dal i allu torri promo ac mae rheswm da pam roedden nhw'n arfer AC rydyn ni'n dal i'w alw, 'One Take Jake!' 'Nododd hefyd:' Dwi hefyd yn meddwl y peth nad yw pobl yn ei sylweddoli , yw pa mor ddoniol yw Jake. Mae pobl yn cysylltu Jake yn ddychrynllyd ac yn ddychrynllyd; fodd bynnag, mae'n ddoniol iawn! '

Dangosodd ein galwad ffôn Mawrth 24, 2020 ychydig yn fwy o'r ochr 'ddoniol' honno, wrth gwrs. Mae mwy o wybodaeth am Jake 'The Snake' Roberts ar-lein yn www.jakethesnakeroberts.com .Ar ei lyfr sydd i ddod a sut mae hynny'n cyd-fynd â dechrau podlediad:

Jake 'The Snake' Roberts: 'Ysgrifennais y cyfan fy hun. Siaradais i mewn i recordydd a ffrind i mi, Jake yw ei enw hefyd, fe wnaeth ei drawsgrifio i mi. Mae'r bobl sydd yn y bôn yn dotio'r I ac yn croesi'r T's ac yn gwirio'r gramadeg yn mynd drosto ar hyn o bryd. Mae yna lawer o newidiadau yno, oherwydd pryd bynnag rydw i'n mynd ar rant, dwi'n mynd amdani. (chwerthin) Dyna'r ffordd y gwnaed y llyfr.

Cymerais lawer o amser yn gwneud y llyfr oherwydd roeddwn i eisiau i'r cyfan fod o fy nghalon, nid allan o fy mhen ... Dyma Jake amrwd 100 y cant. Alla i ddim aros nes ei fod yn taro oherwydd dwi'n gwybod bod pobl wrth eu boddau. Mae hyn yn cynnwys fy ngyrfa hyd at y pwynt yr af i WWF.

Un peth rydw i'n ei wneud yw cychwyn podlediad a gwneud ail ran y llyfr i gyd ar y podlediad. Unwaith neu ddwywaith yr wythnos yn mynd ar y podlediad a dim ond siarad am yr hyn yr oeddwn yn mynd drwyddo bryd hynny gyda'r WWE a fy mywyd a phopeth arall. Taflu ychydig o straeon yma ac acw i wneud i bobl gigio, wyddoch chi?

Ond mae'r rhan fwyaf ohono'n sôn am y bywyd rydych chi'n byw. Mor ofnadwy o galed ydoedd. Bryd hynny roeddwn i'n mynd 100 milltir yr awr, roeddwn i'n cael 2 neu 3 diwrnod i ffwrdd bob 4 neu 5 mis, roeddwn i'n reslo Ricky Steamboat 93 diwrnod yn syth, a dwywaith ddydd Sul. Dyna'r ffordd yr oedd, ddyn. Os ydyn ni'n cael ein hanafu, wnaethon ni ddim cymryd diwrnod i ffwrdd, fe wnaethon ni ddal ati oherwydd ein bod ni'n gwybod bod y dyn roedden ni'n reslo yn mynd i ofalu amdano.

Chwythais fy pancreas yn erbyn Andre [The Giant]. Ffrwydrodd am iddo redeg trwy fy llinell ddillad. Es i lawr i'r mat a gwahanu fy ysgwydd. Dim ond ceisio peidio â phasio allan oeddwn i. Cyrhaeddodd i lawr gydag un llaw a fy syfrdanu gan fy mraich at fy nhraed. Dyna pryd wnes i basio allan. (chwerthin) Daliodd arnaf mewn bearhug nes i mi ddod yn ôl. Aethom ymlaen i orffen yr ornest honno ac roedd hynny yn Philadelphia yn y prynhawn a'r noson honno buom yn ymgodymu yn Scranton. (chwerthin) Dyna pam aeth cymaint o fechgyn i mewn i'r cyffuriau, dim ond i ddal ati.