Esboniodd cyhuddiadau ymbincio Alice Ripley, ar ôl i honiadau ysgytiol TikToker fynd yn firaol

>

Honnir bod actores Broadway, Alice Ripley, wedi’i chyhuddo ymbincio pobl ifanc yn eu harddegau. Yr wythnos diwethaf, honnodd defnyddiwr TikTok, Brie Lynn, sy'n mynd heibio @lovelyeobrie yr honnir iddi gael ei meithrin perthynas amhriodol gan y seren pan oedd yn ei harddegau cynnar.

Rhannodd Brie gyfres o hen luniau gydag Alice Ripley ar TikTok a honnodd fod yr actores wedi rhyngweithio’n amhriodol â hi yn y gorffennol. Yn y fideo, ysgrifennodd Brie:

Cefais fy magu gan actores Broadway a enillodd Wobr Tony. Roedd ein sgwrs gyntaf yn ymwneud â llun ohonoch mewn dillad isaf. Roeddwn i'n DDAU! A phan oeddwn i'n TRYDYDD dywedasoch wrthyf mai'r tro cyntaf i ni gloi llygaid roeddech chi'n teimlo fel petai'r byd yn stopio. Roeddech chi'n cael rhyngweithio amhriodol cyson â mi i gyd wrth siarad cachu amdanaf y tu ôl i'm cefn.

Honnodd Brie Lynn fod Alice Ripley wedi cefnu arni pan geisiodd un o’i chefnogwyr anafu’r cyntaf yn angheuol. Soniodd hefyd fod yr actores wedi ei gwahanu oddi wrth ffrindiau eraill.

roedd y stori hon am alice ripley ar fy tiktok fyp. tw ar gyfer meithrin perthynas amhriodol pic.twitter.com/MZgGWv93gf

- perygl cit (@kitshrek) Awst 15, 2021

Mewn fideo dilynol, mae'r TikToker yn ôl adroddiadau, cychwynnodd ei sgyrsiau cychwynnol gydag Alice Ripley ar Facebook, llawer ohonynt yn rhywiol eu natur. Soniodd Brie:Mae hi ychydig yn rhy garedig gyda phlant. Mae hi'n gadael i sefyllfaoedd fynd i lefydd sy'n amhriodol. Mae hi'n rhoi plant mewn sefyllfaoedd sy'n amhriodol.

Rhai pethau rydw i eisiau eu dweud am sefyllfa Alice Ripley fel y ferch a bostiodd y fideo wreiddiol ar Tiktok, edefyn:

- LovelyLeoBrie (@LeoBrie) Awst 16, 2021

Yn dilyn y fideo firaol, aeth Brie Lynn i Twitter hefyd i drafod y sefyllfa yn fanwl. Rhannodd y dylanwadwr iddi gael ei gwahodd i daith ymarfer preifat Alice Ripley ar gyfer ei chyngerdd Daily Practice yn San Francisco ynghyd â dwy ferch arall yn eu harddegau.

Honnodd Brie hefyd iddi dreulio oriau yn ystafelloedd gwisgo Ripley yn ystod ei thaith N2N. Dywedwyd bod y TikToker wedi gwadu'r sefyllfa am y 10 mlynedd diwethaf ond penderfynodd fwrw ymlaen â'r gwir ar ôl ei wireddu.
Mae slams rhyngrwyd Alice Ripley ar ôl i honiadau ymbincio ddod i'r amlwg

Yr actores arobryn Tony, Alice Ripley (Delwedd trwy Getty Images)

Yr actores arobryn Tony, Alice Ripley (Delwedd trwy Getty Images)

Mae Alice Ripley yn actores, canwr, ysgrifennwr caneuon ac artist cyfryngau Americanaidd poblogaidd. Mae hi'n fwyaf adnabyddus am ei rôl yn y sioe gerdd Broadway sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer Wrth ymyl Normal . Enillodd y sioe Wobr Tony i Ripley am yr Actores Orau yn 2009.

Aeth y ddynes 57 oed ymlaen i ennill calonnau ledled y byd trwy ei gwaith ar Broadway. Fodd bynnag, cyhuddwyd yr actores yn ddiweddar o baratoi merched yn eu harddegau yn y gorffennol. Gadawodd yr honiadau ei chefnogwyr mewn sioc, ond cymerodd y mwyafrif at y cyfryngau cymdeithasol i alw'r actores am ei hymddygiad.

Brie Lynn’s TikTok aeth fideos yn cyhuddo Alice Ripley o ymbincio yn firaol yn syth ar ôl eu rhyddhau. Fe ysgogodd hefyd sawl defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol eraill i gyflwyno honiadau tebyg.

Ysgrifennodd un defnyddiwr TikTok mewn ymateb i'r fideo:

pryd i roi lle i ddyn
Rwy'n dod o NYC ac mae gen i ffrindiau lluosog a aeth â dosbarthiadau meistr / gweithdai gyda hi a dywedon nhw i gyd ei bod hi'n beryglus / ymosodol.

Mewn ymateb, cytunodd defnyddiwr arall:

Ydw. Cefais lawer o weithdai gyda hi ac roedd bob amser yn rhoi goosebumps i mi ac roedd hi bob amser yn cyffwrdd.

Ysgrifennodd defnyddiwr arall:

Ceisiodd fy ffrind yn gyntaf ar-lein pan oeddwn yn fy arddegau wrth ddrws y llwyfan. Bob amser yn gwybod bod rhywbeth i ffwrdd.

Tw // ymbincio
-
-
-
Y sylwadau hyn o dan y tiktok am Alice Ripley pic.twitter.com/n9qptazaKh

- Mai (@mightgosour) Awst 15, 2021

Gwnaethpwyd honiadau tebyg hefyd gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ar Twitter. Yn dilyn cyfres o honiadau, aeth netizens i'r platfform i slamio Alice Ripley am ei hymddygiad amhriodol:

galwodd alice ripley fi yn 'ferch ifanc hardd' ac roeddwn i'n teimlo'n fath o ryfedd amdani ond fe wnes i ei brwsio i ffwrdd ond nawr rwy'n sylweddoli fy mod i'n iawn i deimlo'n rhyfedd amdani goddamn https://t.co/9Q6rkTKYNQ

- natasha (@cumado) Awst 15, 2021

TW: ymbincio

Pan sylweddoloch eich bod wedi cael eich paratoi gan Alice Ripley ac nad oeddech yn ei wybod nes i bobl eraill ddod ymlaen â'u straeon oherwydd eich bod yn meddwl ei bod yn iawn i fenyw dyfu fod yn amhriodol gyda chi yn enw cefnogi eich salwch meddwl

- gyda nhw (@spookemsprout) Awst 15, 2021

o, alice ripley ... ewch i fuck eich hun

- caiacle ✪ (@betelgeusebway) Awst 15, 2021

BRO FUCK ALICE RIPLEY

- mari (@inacornerihaunt) Awst 15, 2021

A allwn ni siarad am Alice Ripley a sut mae hi'n sugno.

- monica.blkbarbie.rambeau🇬🇭 (@ chelsea_j2019) Awst 15, 2021

peeps theatr pam nad ydym yn ymgymryd â hyn ?? mae alice ripley yn rhywun yr wyf wedi edmygu ei waith am amser hir iawn ond mae hyn yn siomedig ac yn gros yn unig pic.twitter.com/p5VvsacPD4

nid wyf yn poeni am fywyd mwyach
- Emma Kriausky (@tlhselassie) Awst 15, 2021

Dyma sut mae'r Rhyngrwyd yn arwyddo Oh Lord They Coming gyntaf. #AliceRipley pic.twitter.com/0vRcO5jIMg

- Alex Fartwick, BA, MFA, SBD (@Aleekza) Awst 15, 2021

cwb ymbincio

mae'r diffyg pobl yn siarad am sefyllfa alice ripley mor amlwg ond nid yw'n syndod o gwbl o ystyried sut mae'r diwydiant theatr yn rhemp gydag oedolion sy'n manteisio ar bobl iau

- cath (@riverakirbys) Awst 15, 2021

mae angen dal alice ripley yn atebol am ei gweithredoedd. mae hyn yn ymddygiad cwbl annerbyniol, ymosodol. felly pam mae ein diwydiant yn parhau i'w oddef?

cw: ymbincio pic.twitter.com/NYjqR7dyxq

- Grace Walker (@GraceWalkerrr) Awst 15, 2021

Rwy'n gwybod bod yr honiadau yn erbyn Alice Ripley yn wir. Roeddwn i yn y fandom n2n ar y pryd ac roeddwn i'n dyst i rywfaint ohono, ond roeddwn i hefyd mewn cariad â hi i weld y gwir. Roeddwn i'n oedolyn a dylwn fod wedi ei weld a siarad dros y dioddefwyr. Rydw i mor, mae'n ddrwg gen i na wnes i ddim.

- Jessica (@ BroadwayBaby84) Awst 16, 2021

mae'r cachu am alice ripley mor ffycin cynhyrfu dude. ni ddigwyddodd unrhyw beth i mi erioed ond atebodd hi a dilynodd fi ar twitter yn yr ysgol uwchradd ac roeddwn bob amser yn meddwl ei bod mor cŵl iddi sylwi arnaf, fe wnes i gadw'r sgrinluniau yn ffolder fy ffefrynnau hyd at heddiw. nawr dwi'n teimlo'n sâl yn unig. pic.twitter.com/OQUb34nvOW

- blodau ramona (@haiIeypants) Awst 16, 2021

mae stwff Alice Ripley mor frawychus a rhyfedd; yn enwedig felly oherwydd bod N2N yn sioe y gwnaeth LOT o ferched ifanc uniaethu'n wirioneddol â hi ac mae mor ffiaidd y gallai fod wedi defnyddio hynny er mantais iddi

- cawl pêl-k moll-tza (@mollzlols) Awst 15, 2021

Mae rhywun arall wedi siarad allan hefyd. #aliceripley pic.twitter.com/YedLTKsfrp

- Emily Kranking (@emilykranking) Awst 15, 2021

alice ripley preifat ei instagram ie mae'r ast hon yn gwybod ei bod hi yn y anghywir

- llawryf (@lovemedleys) Awst 15, 2021

Gosododd Alice Ripley ei Instagram i swyddi preifat a dileu gyda sylwadau wedi'u galluogi oherwydd ei bod yn cael ei galw allan, mae'n gwybod yn union beth sy'n digwydd.

- cait (@caitmarielle) Awst 15, 2021

Wrth i feirniadaeth barhau i ddod i mewn yn drwchus ac yn gyflym, mae'n dal i gael ei gweld a fydd Alice Ripley yn mynd i'r afael â'r sefyllfa ac yn ymateb i'r honiadau.

Mae'r Broadway honnir bod seren wedi gosod ei Instagram yn breifat yn dilyn y cyhuddiadau ymbincio.

Hefyd Darllenwch: 'Dydw i ddim yn cael fy meithrin perthynas amhriodol': mae nani TikTok Lizzie Norton yn amddiffyn tad ar ôl i fideo firaol 'Dirty Dancing' gael ei drosleisio'n amhriodol


Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.