5 peth rhyfeddol nad oeddech chi'n eu gwybod am Vince McMahon Sr.

>

Roedd ddoe yn nodi 35 mlynedd ers y diwrnod y anadlodd un o’r hyrwyddwyr mwyaf yn hanes reslo proffesiynol ei olaf.

Mai 24ain, 1984. Roedd y WrestleMania cyntaf erioed yn dal i fod llai na blwyddyn i ffwrdd. Bu farw Vincent James McMahon yn heddychlon yn 69 oed, gan adael etifeddiaeth nad oedd neb yn cyfateb iddo tan wrth gwrs, gwnaeth ei fab Vince McMahon yr annychmygol.

Fe'i ganed ar Orffennaf 6ed, 1914, ac roedd Corfforaeth Wrestling Capitol Vince McMahon Senior yn dominyddu marchnad pro-reslo Gogledd America yn y 50au a'r 60au, yn rhanbarth y Gogledd-ddwyrain yn bennaf. Roedd yn un o'r hyrwyddwyr cyntaf i rannu refeniw gatiau gyda'i reslwyr. Yn wahanol i Vince McMahon, credai ei dad fod a lle hyrwyddwr yn yr ardal gefn llwyfan, o'r lle y dylai edrych dros y gweithredu sy'n digwydd y tu mewn i'r cylch sgwâr. Dyma oedd y rheswm pam mai anaml y gwelwyd ef ar y teledu.

Ar 35 mlwyddiant pasio Vince McMahon Sr., gadewch i ni edrych ar 5 peth rhyfeddol nad oeddech chi fwy na thebyg yn gwybod amdano

Darllenwch hefyd: 5 Superstars WWE a wnaeth swyddi rheolaidd ar ôl ymddeol


# 5 Roedd ganddo gysylltiadau cyfeillgar gyda'i gystadleuwyr

Vince Sr gyda Toots Mondt a Bruno Sammartino

Vince Sr gyda Toots Mondt a Bruno SammartinoYn yr 80au, pan werthodd Vince McMahon Sr ei gwmni i'w fab, aeth Vince McMahon ymlaen i feddiannu tiriogaethau un ar ôl y llall. Cyn bo hir, roedd holl farchnad pro-reslo Gogledd America yn nwylo Vince. Roedd yn benderfyniad didostur a helpodd Vince McMahon i wneud WWE y cwmni reslo mwyaf yn y byd i gyd, sydd bellach yn brolio un biliwn o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol.

Roedd Vince Sr bob amser yn cynnal cysylltiadau cyfeillgar gyda'i gystadleuwyr ac roedd o'r farn y dylai pawb allu gwneud eu bywoliaeth a chydfodoli â'i gilydd yn y diwydiant. Roedd yn gyfnod pan oedd cwmnïau'n gweithio gyda'i gilydd o ran contractau ac amserlenni digwyddiadau, ac ni cheisiodd Vince Sr. yn uniongyrchol roi ei gystadleuaeth allan o fusnes.

pymtheg NESAF