3 Wrestlers Mae Sting yn ffrindiau da gyda 2 ac mae'n debyg nad yw'n hoffi

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Mae WWE Hall of Famer Sting aka Steve Borden yn cael ei ystyried yn eang gan lawer fel un o'r perfformwyr reslo proffesiynol mwyaf erioed. Yn ystod ei yrfa hir a storïol, bu Sting yn ymgodymu am sawl hyrwyddiad nodedig, ond mae'n fwyaf adnabyddus am ei waith yn WCW.ffilmiau yn seiliedig ar straeon gwir netflix

Ar ôl gyrfa a ddechreuodd ym 1985, bu Sting yn gweithio i gwmnïau fel WCW i TNA, ac yna perfformiodd o'r diwedd am gwpl o flynyddoedd yn y WWE, cyn ymddeol o'r gamp yn 2016. O ystyried hynny, mae'n amlwg bod y perfformiwr chwedlonol wedi rhyngweithio gydag enwau elitaidd eraill yn y busnes.

Mae gan Sting enw da am fod yn ŵr bonheddig go iawn, fodd bynnag, cafodd ychydig o wrthdaro bywyd go iawn gyda'i gyd-chwedlau yn y gorffennol. Heddiw, rydyn ni'n edrych yn arbennig ar 3 reslwr Mae Sting yn ffrindiau da gyda nhw a 2 mae'n debyg nad yw'n hoffi ...


Ffrind # 5: Rey Mysterio

Mae Rey Mysterio a Sting yn ffrindiau da

Mae Rey Mysterio a Sting yn ffrindiau da

Mae Rey Mysterio yn un o'r Luchadors mwyaf poblogaidd yn hanes reslo proffesiynol. Perfformiodd Mysterio, yn union fel Sting, i WCW yn ystod anterth rhyfel sgôr y cwmni ar Nos Lun yn erbyn y WWE.Mae Sting a Mysterio wedi bod yn ffrindiau da y tu allan i'r cylch ers sawl blwyddyn bellach. Nid yw'n syndod bod gan y ddau gyn-filwr hyn barch anhygoel tuag at ei gilydd, ac mae cefnogwyr ledled y byd yn eu caru.


# 4 Mae'n debyg nad yw'n hoffi: Scott Hall

Cafodd Scott Hall a Sting eu cyfran deg o wahaniaethau yn ystod eu dyddiau WCW

Cafodd Scott Hall a Sting eu cyfran deg o wahaniaethau yn ystod eu dyddiau WCW

beth mae'n ei olygu pan fydd rhywun yn eich galw chi'n fas

Ar ôl reslo i WCW ym 1991 a '92, cododd Scott Hall i uwch-stardom yn y WWE gyda'i gimig 'Razor Ramon'. Fodd bynnag, dychwelodd i WCW ym mis Mai 1996, a dechreuodd berfformio o dan ei enw go iawn Scott Hall.Ar wahân i'r tensiwn cefn llwyfan a achoswyd gan gyn-Superstars WWE fel Hall a Kevin Nash yn dod i mewn i WCW, mae gwahaniaethau bywyd go iawn Hall gyda Sting dros y blynyddoedd wedi cael eu dogfennu'n dda ... Diolch byth, roedd yn ymddangos bod Hall a Sting wedi gadael eu gwahaniaethau ar ôl yn ystod y blynyddoedd diwethaf ...

1/3 NESAF