25 logos WWE Superstar gorau erioed

>

Mae WWE wedi cael miloedd o archfarchnadoedd dros y blynyddoedd, ac mae gan lawer ohonyn nhw, yn enwedig y cŵn uchaf, eu logos unigryw eu hunain. Mae'n bwysig, gan ei fod yn rhan o'r brand y maent yn ei adeiladu i raddau helaeth. Mae logos WWE yn bwysig iawn, nid dim ond i'r cwmni. Mae logos WWE hefyd yn rhywbeth rydyn ni'n cysylltu seren o fewn ein pennau. Meddyliwch am logo Kevin Owens neu Sami Zayn. Roedd eisoes yn popio yn eich pen. Nawr, yn ymarferol mae gan bob archfarchnad logo, ond mae'n rhywbeth maen nhw'n adeiladu o'i gwmpas ac yn ei gadw fel rhan o'u hunaniaethau. Mor bwysig yw cymeriad ar gyfer talent, mae logo hefyd. Ychydig fisoedd yn ôl ymlaen Maes y gad, y thema gyffredin yn y pecynnau fideo oedd y doniau oedd â baneri yn dwyn eu logos. A chyda thema'r Rhyfel, roedd yn addas iawn i'r tâl-fesul-golygfa yn gyffredinol. Mae PPV fel Cyfres Survivor yn bendant yn canolbwyntio ar logos y sioe yn hytrach na logos superstar WWE, ond o hyd. Ôl-ddrafft, Amrwd a Smackdown Live cael eu logos eu hunain yn ogystal â mynd i oes newydd. Felly chi'n gweld, mae logos WWE yn wir yn bwysig iawn. Gadewch i ni edrych ar y 25 logos superstar WWE gorau erioed:

Roedd y paent chwistrell yn cynrychioli ysbryd DX

D-Generation-X yw un o'r carfannau mwyaf eiconig yn hanes WWE. Maent wedi cael sawl aelod ynddynt, a'r ddau fwyaf nodedig yw Triphlyg H a Shawn Michaels. Mae'r logo paent chwistrell yn gynrychiolaeth dda o blys gwrthryfelgar a thu allan i'r byd hwn yr oeddent yn adnabyddus amdano. Nid oedd sawdl nac wyneb, DX o fewn mowld y system.

pymtheg NESAF