Newyddion ROH / NJPW: Mae Adam Page yn siarad am ei gymeriad Hangman a stori hirdymor Bullet Club

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Beth yw'r stori?

Wrth siarad â yn ddiweddar Papur Dinas Pittsburgh Trafododd y superstar Ring of Honour Adam 'Hangman' Tudalen ei gymeriad 'Hangman' a'r stori ffurf hir ynglŷn â'r Clwb Bwled.Rhag ofn nad oeddech chi'n gwybod ...

Yn 2016, yn ystod taith War of the Worlds Ring of Honor, penderfynodd Adam Page ymuno â’r Clwb Bwled pan drodd ei gefn ar Colt Cabana, The Briscoes, a The Motor City Machine Guns yn ystod gêm tîm tag deg dyn.

Ar ôl cysylltu ei hun â'r Bullet Club yn War of the Worlds, byddai Page yn mynd ymlaen i wneud datganiad mawr ar unwaith wrth grogi Chris Sabin â thrwyn y crogwr a roddodd ei lysenw 'hangman' i Page.

Calon y mater

Yn ei gyfweliad â The Pittsburgh City Paper, trafododd Adam Page darddiad ei gimig 'Hangman' a datgelu sut y lluniodd y syniad yn wreiddiol. Isod mae ychydig o uchafbwyntiau'r cyfweliad:

Ar ei gimig Tudalen Hangman:Yn ôl Tudalen, nododd cyn ymuno â'r Clwb Bwled a gwneud ei ymddangosiad cyntaf ar gyfer New Japan Pro Wrestling mae'n debyg bod yn rhaid i'r chwaraewr 26 oed feddwl am fath gwahanol o enw oherwydd Adam Cole (sydd bellach yn gyn aelod o'r Clwb Bwled) yn ymuno â'r garfan ar yr un pryd.

Dywedodd Tudalen fod rhywun o reolwyr Japan Newydd yn ôl pob golwg wedi awgrymu enw Tudalen Hangman iddo ac aeth cyn-Bencampwr Tîm Tag Chwe Dyn ROH ymlaen i gymryd y crocbren - trwyn y crogwr - gan gyn-aelod arall o’r clwb, Luke Gallows, a oedd bron yn portreadu gimic tebyg yn ystod ei gyfnod gyda'r Clwb Bwled.

Roedd gan Tudalen hyn i'w ddweud:'Wrth edrych yn ôl mae'n rhywbeth yr hoffwn na fyddwn wedi ei wneud, neu byddwn wedi gwneud yn wahanol. Ond dwi'n meddwl, cefais fy rhuthro i gael archebu gêr, i ddarganfod pwy a beth roeddwn i'n mynd i fod. Ar y pwynt hwn rydw i wedi ei gyfrifo, ond gyda phythefnos yn unig o rybudd? '

'Cefais y trwyn am ychydig a cheisiais fod mor sensitif ag y gallwn ym mhob ffordd bosibl, ond roedd gen i bobl yn fy ysgrifennu o hyd a oedd yn garedig yn ei gylch, ond roedd gen i aelodau o'r teulu a gyflawnodd hunanladdiad a oedd yn eu gwneud yn anghyfforddus, neu efallai roedd y cynodiadau hiliol o mi yn cario trwyn yn anghyfforddus, dwi'n cael hynny. Ceisiais fod yn wirioneddol sensitif yn ei gylch, ond roedd yn rhywbeth yr oeddwn am ddianc ohono. '

Stori Clwb Bwled ffurf hir:

Nododd Tudalen, gyda chyfres YouTube boblogaidd Young Bucks, Being The Elite, fod nifer o gefnogwyr wedi bod yn tiwnio i mewn bob wythnos ac maent hefyd wedi bod yn negeseua cast BTE er mwyn rhoi gwybod iddynt fod y gyfres Being The Elite yn rhywbeth y maent yn edrych ymlaen yn gyson i a rhywbeth sy'n cael y cefnogwyr hyn trwy'r penwythnos.

'Dyma, i mi, yw hanfod reslo. Dyma pam rydw i wrth fy modd, yn mwynhau ei wneud yn y tymor hir. Straeon tymor hir, mae pobl yn glynu wrth hynny. Gyda Being The Elite, mae pobl yn gwylio hynny bob wythnos ac mae pobl yn ein negesu i ddweud ei fod yn rhywbeth maen nhw'n edrych ymlaen ato'n gyson, rhywbeth sy'n eu cael nhw trwy'r wythnos ac mae rhai pobl wedi gwirioni arno. Mae'n waith ein bywydau, a dyna rydyn ni'n caru ei wneud. '

Beth sydd nesaf?

Ar hyn o bryd mae Hangman Page yn rhan o Ryfel Cartref parhaus y Clwb Bwled rhwng Cody Rhodes a Kenny Omega, ac ar hyn o bryd, ymddengys mai Page yw'r unig aelod o'r CC sy'n cefnogi Cody yn llwyr.

Cymer yr awdur

Mae Tudalen Adam 'Hangman' yn bendant yn un o fy hoff actau yn y diwydiant heddiw a chredaf fod y dyn hwn wir yn haeddu'r holl gydnabyddiaeth yn y byd, i gyd diolch i'w berfformiadau anhygoel i ROH a NJPW.