Mae John Cena yn rhoi manylion diddorol am y broses greadigol y tu ôl i gêm Firefly Funhouse yn WrestleMania 36

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Mae Pencampwr y Byd 16-amser John Cena yn un o'r Superstars mwyaf yn hanes WWE. Ar ôl bod ar ben mynydd WWE am dros ddegawd, mae Cena wedi dod yn rhan-amserydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan ei fod yn canolbwyntio ar ei yrfa yn Hollywood.Mewn cyfweliad diweddar â Den of Geek , Siaradodd Cena am y broses greadigol y tu ôl i’w gêm Firefly Funhouse yn erbyn Bray Wyatt yn WrestleMania 36 yn gynharach eleni:

'Mae hynny yn ei gyfanrwydd, yn enghraifft wych, o gael syniad, ac yna pan ofynnwch' Wel beth yw'r syniad hwn? ' yr ymateb gan y bobl hynny sy'n ei roi i chi yw nad ydym yn gwybod. Felly, yr hyn rwy'n ei garu, gallaf wastraffu'r diwrnod cyfan, gan siarad â chi am y perfformiad hwnnw. Oherwydd ei fod yn golygu llawer i mi ac mae'n un o'r rheini ei fod yn arbennig o arbennig. Ond os rhywbeth, mae'n enghraifft wych o, dim ond peidio â stopio a pharhau i bwyso i mewn i unrhyw beth a phopeth i adrodd y stori gywir. '

Dywedodd John Cena na roddwyd unrhyw gyfarwyddyd iddynt ynglŷn â sut y dylai'r ornest fod, a phob tro y buont yn holi amdani, dywedwyd wrthynt nad oeddent yn gwybod bod y syniad yn ei gylch, a gymerasant fel cyfle.

'Ni chawsom unrhyw gyfarwyddyd. Cawsom y peth hwn yn unig, ac yna, gwnaethom hyn allan o ddim oherwydd ymateb ein holl ymholiadau bob amser, 'wn i ddim.' Felly yn lle cymryd dydw i ddim yn gwybod mor hunanfodlon â mopey a mynd yn ôl a chicio’r graig i lawr y ffordd, fe wnaethon ni gymryd, dwi ddim yn gwybod fel cyfle. Ac ymddiried ynof, ddyn, pan oeddem yn gwneud hyn, roedd pawb a gymerodd ran fel 'Mae hyn naill ai'n mynd i fod yn anhygoel, neu mae'n mynd i sugno.' Nid oes unrhyw un yn mynd i wylio hyn yn apathetig a mynd i gael popgorn. Felly nid yw fel ein bod ni'n gwybod bod gennym ni rywbeth arbennig. '

Nododd John Cena ymhellach sut roedd pawb a oedd yn rhan o'r broses yn teimlo y bydd yr ornest naill ai'n dda iawn neu'n fethiant enfawr.

'Rydych chi'n siarad ag unrhyw un a oedd yn rhan o'r broses a'r thema gyffredin oedd,' Mae hyn naill ai'n mynd i fod yn dda iawn neu bydd yn sugno. ' Ac rydyn ni'n mynd i fynd i lawr gyda'r llong, ond gadewch i ni beidio â chyfeiliorni, gadewch i ni fod yn ddewr a gadewch i ni wneud rhywbeth gwahanol. Ac os nad ydyn nhw'n ei gael, o leiaf byddwn ni'n gwybod ar unwaith na chawson nhw mohono a byddwn ni'n gwybod pam oherwydd bod ein cynulleidfa'n lleisiol iawn pan nad ydyn nhw'n hoffi pethau. '
'Dyn, gyda'r ddau berfformiwr dan sylw gallem fod wedi eistedd ar ein bwganod a gwneud beth bynnag yr ydym ei eisiau ac y byddai wedi bod, iawn efallai mai dim ond gêm arall ydoedd. Ond fe wnaethom ni i gyd bwyso a mesur peth o bethau creadigol iawn ac yn y broses, defnyddio'r fforwm i adrodd stori wych. A hynny, roedd yn beth cŵl mewn gwirionedd. '

Gorffennodd Cena trwy ddweud bod yr ornest yn bwysig iawn iddo gan ei fod eisiau dysgu ac arwain y perfformwyr ifanc a datgelu sut mae 'cael dim gwybodaeth' mewn gwirionedd yn fwyn aur i berfformiwr.'Ac rwy'n dweud ei fod yn bwysig i mi oherwydd mae hyn yn iawn, rydw i hefyd yn hoffi, helpu ac addysgu ac arwain perfformwyr iau sy'n chwilio am atebion. Ac iddyn nhw fod fel, 'Dwi'n cael dim. Nid oes unrhyw un yn rhoi unrhyw wybodaeth i mi. ' Nid ydyn nhw'n sylweddoli mai mwyn aur yw hynny. Nawr mae gen i brofiadau lluosog mewn gwirionedd, pan ddechreuais rapio, er enghraifft, a'r dewisiadau wedyn, i hyd yn oed nawr o debyg, 'Hei ddyn, mae'n digwydd ar bob lefel, nid ydych chi ar eich pen eich hun, Cymerwch hi wrth y cyrn a gwnewch eich gorau i wneud rhywbeth yn rhywbeth ohono a pheidiwch â bod ofn methu. ' Ac roeddwn i wir yn hapus gyda'r ymdrech ac a oedd yn bomio neu a aeth i'r lleuad, yn llythrennol, roeddwn i'n hapus. Ond roeddwn i felly, roeddwn i hefyd mor hapus bod ein cynulleidfa yn deall yr hyn roedden ni'n ceisio'i ddweud. '
Gweld y post hwn ar Instagram

Mae'n debyg mai hwn oedd fy hoff segment o'r cyfweliad cyfan. O ran ei ornest Wrestlemania eleni, mae John yn rhoi cyngor ar sut i beidio â chaniatáu i hunan-amheuaeth fynd ar drywydd eich syniadau creadigol.

Swydd wedi'i rhannu gan Niko Emanuilidis (@nikoeman) ar Awst 12, 2020 am 9:39 am PDT

John Cena vs Bray Wyatt

Ar ôl absenoldeb hir o raglennu WWE, dychwelodd John Cena i SmackDown yn gynharach eleni ar ôl WWE Super ShowDown. Torrodd John Cena promo twymgalon lle nododd ei fod am roi ei le yn WrestleMania 36 i Superstar WWE iau ac awgrymodd golli'r PPV.Pan oedd Cena ar fin gadael yr arena, ymddangosodd 'The Fiend' Bray Wyatt ar ei ôl. Yn lle ymosod arno, nododd Wyatt tuag at logo WrestleMania, a thrwy hynny herio John Cena i ornest, a derbyniodd yr olaf.

Gêm Funhouse Firefly yw John Cena ar asid. #WrestleMania pic.twitter.com/GljI0eZE9b

- CELF TAVANA (@arttavana) Ebrill 6, 2020

Roedd y ddau wedi gwrthdaro yn WrestleMania 30. Yn y gorffennol, roedd y mwyafrif o gefnogwyr eisiau gweld Bray Wyatt yn ennill buddugoliaeth fawr dros Arweinydd y Cenhedloedd bryd hynny, John Cena a orchfygodd bob od a threchu Teulu Wyatt. Roedd eu gwrthdaro yn WrestleMania 36 mewn sawl ffordd yn brynedigaeth o fath i Bray Wyatt, a lwyddodd i drechu John Cena mewn gêm unigryw 'Firefly Funhouse', un o'r ddwy gêm sinematig ar WrestleMania 36.

Ymddangosodd Cena mewn sawl afatars, o'i olwg gyntaf i Doctor Doctor Thuganomics, ac yn ddoniol hefyd fel aelod o'r NWO.

Os ydych chi'n defnyddio unrhyw ran o ddyfyniadau o'r erthygl hon, rhowch h / t i Sportskeeda. Cadwch draw am newyddion a diweddariadau pellach!