Ers pryd mae Garth Brooks a Trisha Yearwood wedi bod yn briod? Y tu mewn i'w perthynas a'u priodas

>

Canwyr-gyfansoddwyr Americanaidd Garth Brooks a mynychodd Trisha Yearwood y 43ain Anrhydedd Canolfan Kennedy yn ddiweddar. Trefnir y digwyddiad blynyddol bob blwyddyn i anrhydeddu cyfraniad artistiaid o'r diwydiant celfyddydau perfformio.

Roedd Garth Brooks yn un o'r artistiaid a anrhydeddwyd eleni, ochr yn ochr â Dick Van Dyke, Debbie Allen, Midori, a Joan Baez. Cyfarchodd yr achlysur gyda'i wraig Trisha, hyd yn oed yn postio llun gyda hi yn brolio y fedal anrhydeddus ar Instagram.

Gweld y post hwn ar Instagram

A post shared by Garth Brooks (@garthbrooks)

Yn ôl Gohebydd Hollywood , cymerodd yr actor Bradley Cooper i'r llwyfan i gyflwyno Garth Brooks fel y dyn gostyngedig erioed.

Mae yna gerddoriaeth gwlad, roc, efengyl, honky-tonk, ac yna mae Garth Brooks. Mae Garth yn daro pŵer, a siglodd am y ffensys a chwalu'r rhwystrau rhwng genres cerddorol, gan ehangu geirfa canu gwlad am byth a newid diwylliant America.

Fel rhan o’r deyrnged, bu Jimmy Allen yn ymdrin â Garth’s Friends in Low Places, canodd James Taylor The River, a pherfformiodd Gladys Knight We Shall Be Free. Benthycodd y gantores-gyfansoddwr Kelly Clarkson ei llais i ganu cyflwyniad o rif taro amser-llawn Brooks ’The Dance.Roedd y dyn 59 oed yn eistedd wrth ochr Trisha Yearwood yn ystod y digwyddiad. Cafodd y ddeuawd ei symud yn amlwg trwy gydol y deyrnged. Roedd y cerddor hyd yn oed yn emosiynol iawn wrth i deyrngedau barhau i arllwys a bloeddio ar y perfformiadau am y noson.

pam ydw i'n hoffi bod ar fy mhen fy hun cymaint

Ymddangosodd Garth Brooks a Trisha Yearwood fel cyd-westeion mewn pennod ddiweddar o The Yn erbyn Sioe. Rhannodd y cwpl, a briododd am fwy na 15 mlynedd, eu cariad a'u priodas ar y sioe.

Darllenwch hefyd: Pam ysgarodd Christina Haack ac Ant Anstead? Popeth am eu priodas o ddwy flynedd a'u gwahanu
Golwg ar berthynas a phriodas Garth Brooks a Trisha Yearwood

Mae'r ddau artist yn rhannu un o'r straeon serch melysaf ym myd cerddoriaeth. Cyfarfu’r cariadon a drodd yn ffrindiau gyntaf yn ystod stiwdio demo yn recordio yn ôl ym 1987. Roedd Garth Brooks yn briod â Sandy Mahl, tra bod Trisha Yearwood wedi priodi â Christopher Latham pan wnaethant gyfarfod.

Cysylltodd y ddeuawd yn dda a dod yn ffrindiau reit ar ôl. Maent hefyd wedi cydweithio ar sawl prosiect dros y blynyddoedd. Enillodd Brooks a Yearwood Wobr Grammy hyd yn oed am y Cydweithrediad Gwlad Gorau am In Another’s Eyes.

Ynghanol brwydrau personol a phroffesiynol amrywiol, arhosodd cyfeillgarwch Garth Brooks a Trisha Yearwood yn gyson.

Darllenwch hefyd: Mae ARMY yn dathlu Menyn BTS ’gan ragori ar 300 miliwn o olygfeydd mewn pythefnos yn unig

Erbyn y 2000au, roedd Garth wedi ysgaru ei wraig gyntaf, Sandy. Roedd Trisha wedi galw ei bod yn rhoi’r gorau iddi gyda’i gŵr cyntaf Christopher a’i hail ŵr Robert Reynolds erbyn hynny.

Yn 2002, mynychodd y ddau garped coch y 33ain Sefydlu Gwobrau Oriel Anfarwolion gyda'i gilydd. Yn fuan wedi hynny, aeth y pâr yn gyhoeddus am eu perthynas.

Ym mis Mai 2005, fe wnaeth Garth Brooks synnu pawb pan gynigiodd i Trisha Yearwood o flaen 7000 o bobl yn ystod dadorchuddio ei gerflun efydd ym Mhalas Crystal Buck Owen. Rhannodd yr olaf i Wythnosol yr UD ei bod wedi cael ei synnu'n llwyr er iddi ddweud ie.

Cafodd y cerflun ei ddadorchuddio yn y nos, ac roedd modrwy briodas arno. Ac roeddwn i fel, ‘Hei, fe wnaethant gamgymeriad yma.’ Ac yna dywedodd, ‘Bydd hyn yn sefyll am byth. Rydw i eisiau fy modrwy briodas i Trisha ar hyn. ’

Clymodd y pâr y glym yr un flwyddyn ac mae'n sefyll fel un o'r cyplau cryfaf yn y diwydiant heddiw. Yn ystod ymddangosiad diweddar Ellen, defnyddiodd Garth Brooks gyfatebiaeth gerddorol i siarad am ei fywyd priodasol.

Rwy'n credu eich bod chi'n gotta ei drin fel deuawd. Rydych gotta yn cysoni. Rydych chi'n gwneud i'ch partner deimlo fel ei fod yn seren. Ac, os na, byddwch chi'n troi'n weithred unigol yn eithaf damn gyflym, os ydych chi'n gwybod beth ydw i'n ei olygu. Rydyn ni'n siarad am ffidlwr unigol, unawd bas.

Yn ystod brwydr ddiweddar Trisha Yearwood gyda COVID, cymerodd ei gŵr i Facebook i rannu bod ei fyd yn dechrau ac yn gorffen gyda hi ac addawodd fynd trwy'r amseroedd anodd gyda'i gilydd.

Mae Garth yn rhannu tri o blant, Taylor (28), Awst (26), ac Allie (24), gyda'i gyn-wraig Sandy. Er nad yw ef a Trisha yn rhannu unrhyw blant eto, mae hi'n agos iawn at ei ferched.

Darllenwch hefyd: Kylie Jenner i lansio llinell babi wrth iddi ffeilio nod masnach ar gyfer Kylie Baby, bownsar i eli, popeth y gallwch ei ddisgwyl

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr