5 archfarchnad sy'n gallu disodli Cena fel yr 'Wyneb Sy'n Rhedeg y Lle'

>

Dychwelodd John Cena i WWE yr wythnos hon, gan ymddangos ar Smackdown Live. Rhyddhaodd menter Hollywood ddiweddaraf Cena, Bumblebee yn theatrau’r UD yr wythnos diwethaf. Mae gan Cena gryn dipyn o brosiectau ffilm wedi'u leinio ac felly gallai ei ddychweliad fod yn fyrhoedlog.

Newidiodd Cena i statws rhan-amser yn 2016 ar ôl bod yn 'brif foi' am dros ddeng mlynedd. Arweiniodd ymadawiad Cena at Roman Reigns yn dod yn wyneb WWE. Fodd bynnag, ni dderbyniodd cefnogwyr safle Reigns yn llawn fel y dyn gorau.

eric johnson (pen tynn)

Mae WWE wedi bod yn sownd mewn limbo byth ers i Reigns adael ym mis Hydref. Teimlwyd absenoldeb y 'prif' ddyn yn aruthrol. Mae archfarchnad sy'n gallu hawlio statws 'The Guy' ar goll.

Bydd WWE yn ysu am ddod o hyd i ganolbwynt newydd ar gyfer eu rhaglenni pan fydd John Cena yn ei alw ddiwrnod unwaith ac am byth. Pwy allai gamu i fyny a chymryd y baton?


# 5: Breuddwyd y Velveteen

Mae gan y Breuddwyd botensial diderfyn

Mae gan y Breuddwyd botensial diderfynrhinweddau sy'n gwneud ffrind da

Dewis maes chwith i gychwyn oddi ar y rhestr hon, ond nid yw mor amhoblogaidd ag y bydd rhywun yn ei feddwl. Gellir dadlau bod Velveteen Dream, f.k.a Patrick Clark, yn un o gymeriadau gorau reslo proffesiynol heddiw. Yn 23 oed, mae Velveteen Dream wedi creu enw iddo'i hun yn NXT ac wedi profi i fod yn un o berfformwyr standout y genhedlaeth hon.

Mae'n ifanc, mae'n garismatig, ac mae'n hollol barod i fachu'r cylch pres. Mae wedi profi dro ar ôl tro ei fod yn haeddu dod yn 'foi' WWE. Mae wedi dynwared Hulk Hogan ar sawl achlysur gwahanol, ond os yw ei bersonoliaeth yn unrhyw arwydd, mae'n ddigon posib mai ef fydd yr Hogan nesaf!

Mae ei alluoedd reslo yn rhagorol ac mae wedi ymgodymu â gemau eithriadol yn erbyn Tommaso Ciampa, Aleister Black a Ricochet.Gan ei fod yn dalent cartref, bydd WWE yn bendant yn ceisio ei wneud y seren y mae'n haeddu bod.

sut i fod yn wahanol i bobl eraill
pymtheg NESAF