5 PPVs Mae WWE wedi gwneud i ffwrdd â nhw yn 2018

>

Digwyddodd y rhaniad brand yn 2016. Nid oedd penodau SmackDown bellach yn cael eu tapio wrth i'r brand glas gael ei set ei hun o archfarchnadoedd a thalu fesul golygfa. Cododd y cwmni sy'n eiddo i Vince McMahon nifer y PPVs ar ôl rhannu brand. Gan fod gan RAW a SmackDown eu nwyddau unigryw brand eu hunain ar wahân i'r Big 4, roedd Bydysawd WWE yn cael PPV bob 15 diwrnod.

adam cole vs kyle o'reilly

Roedd hynny'n ormod o reslo i'w wylio ac i ychwanegu mwy at drafferthion cefnogwyr roedd bron i hanner y sioeau B (nid yw B yn sefyll am y gorau yma) yn cynnwys ailgyfeiriadau neu ymrysonau diflas. Nid oedd y cefnogwyr yn teimlo bod y cysyniad yn ddiddorol, ac mae'r cwmni wedi ceisio cwtogi ar nifer y sioeau byth ers hynny.

Sylweddolodd WWE ei gamgymeriad a chanslo PPVs brand-unigryw. O 2018 ymlaen, mae'r holl daliadau talu-i-bob golwg â brand deuol ac yn digwydd unwaith mewn mis. Mae gan y syniad hwn ei gyfyngiadau ei hun hefyd wrth i'r is-gerdyn a'r cerdyn canol is gael eu hesgeuluso.

Torrodd WWE ei PPVs i lawr yn 2018 a arweiniodd at i'r cwmni ddod â 5 digwyddiad brand-unigryw i ben.


# 1 Ad-daliad WWE

AC

Poster Talu'n Ôl WWE 2017Cyflwynodd WWE y PPV Payback yn 2013 ac o hynny ymlaen roedd yn nodwedd reolaidd ar y rhwydwaith tan 2017. Mae'r digwyddiad yn disodli No Way Out ym mis Mehefin 2013 ond wedi hynny defnyddiodd WWE ef fel tâl-fesul-golygfa ôl-WrestleMania. Roedd yn ddigwyddiad unigryw RAW y llynedd a byddai wedi bod yn un unigryw SmackDown y mis Mai hwn ond canslodd y cwmni'r sioe.

Payback 2014 oedd y rhwydwaith arbennig olaf lle cymerodd The S.H.I.E.L.D ran mewn gêm tîm tag chwe dyn, sychder a ddaeth i ben yn WWE Super Show-Down. Yn rhifyn 2015, amddiffynodd Seth Rollins ei Bencampwriaeth Pwysau Trwm y Byd WWE mewn gêm angheuol 4 ffordd yn erbyn ei gyn-frodyr S.H.I.E.L.D Roman Reigns a Dean Ambrose. Y 4ydd superstar yn yr ornest oedd y Viper Randy Orton.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, penododd y Big Dog Roman Reigns Payback. Tra amddiffynodd ei deitl Pwysau Trwm y Byd yn erbyn AJ Styles yn 2016, collodd i Braun Strowman ym mhrif ddigwyddiad 2017.pymtheg NESAF