'Yr ateb yw'r ddau' - mae Eric Bischoff yn gwneud sylwadau ar ornest ddadleuol WCW

>

Mae Eric Bischoff wedi cynnig eglurder ar ornest ddadleuol a ddigwyddodd yn WCW. Ar ei bodlediad 83 Weeks, rhoddodd Bischoff ei bersbectif ar yr ornest enwog rhwng Bill Goldberg a Steven Regal.

ydy fy nghyn eisiau fi yn ôl

Roedd cefnogwyr WCW wedi arfer gweld Goldberg yn dominyddu ei wrthwynebwyr, a dyna pam roedd yn syndod pan aeth mast y Jackhammer i ffwrdd yn erbyn Regal mewn pwl eithaf cystadleuol.

Yn ystod streip chwedlonol Goldberg heb ei drin, digwyddodd y pwl a difrodi ei enw da, gan nad oedd yn gyfarwydd â gweithio gemau wedi'u tynnu allan. Ers hynny mae'r ddau ddyn wedi beio'i gilydd am ba mor wael oedd yr ornest. Mae Eric Bischoff bellach wedi ceisio rhoi rhywfaint o eglurder i'r sefyllfa.

'Roedd angen i Bill ddominyddu'r ornest honno,' meddai Bischoff. 'Roedd angen i Bill fod yn gymeriad Bill Goldberg fel bod pobl mor gryf ar ei hôl hi. Nid oedd unrhyw reswm ar y pwynt hwnnw yn nhrywydd cymeriad Bill i'w gael i faglu, baglu drosodd, neu leihau mewn unrhyw ffordd y canfyddiad o ba mor bwerus oedd cymeriad Bill Goldberg. Ond ar yr un pryd roeddwn yn gobeithio y byddem wedi gweld ychydig allan o Steve Regal a fyddai wedi ymddangos, i'r gynulleidfa o leiaf, fod Regal yn taflu rhywfaint o bethau at Goldberg nad oedd Goldberg yn eu disgwyl. '

Esboniodd Bischoff hefyd fod gan Regal arddull reslo hollol wahanol. Roedd yn gobeithio y byddai Regal wedi bod yn wrthwynebydd 'gwahanol' na'r hyn yr oedd Goldberg wedi arfer ei wynebu. Yn y pen draw, mae Bischoff yn teimlo bod Regal wedi cymryd rhyddid gyda Bill yn ystod yr ornest.

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Eric Bischoff (@therealericbischoff)Mae Eric Bischoff, William Regal, ac Goldberg i gyd yn dal i ymwneud ag reslo

William Regal fel GM o NXT

William Regal fel GM o NXT

Mae'r tri dyn yn dal i fod yn rhan o'r diwydiant reslo ar hyn o bryd. Cafodd Eric Bischoff ei sefydlu yn ddiweddar yn Oriel Anfarwolion WWE. Yn y cyfamser, mae Goldberg yn chwedl ffug-dyddiadurwr yn WWE, gan ymddangos nawr ac yn y man i gael gemau ag archfarchnadoedd cyfredol.

Bellach mae Steven Regal yn mynd gan William Regal. Cafodd y reslwr enwog o Brydain yrfa hir a storïol ar ôl gadael WCW am WWE. Mae Regal bellach yn gweithio fel Rheolwr Cyffredinol ar y sgrin ar gyfer NXT.#NXTTakeOver Noson 2.
Sefwch. Ac. Cyflwyno. @WWENXT pic.twitter.com/csgyf1bZZE

- William Regal (@RealKingRegal) Ebrill 8, 2021

Nid yw'r ornest ddadleuol wedi effeithio gormod ar yrfaoedd y tri dyn. Mae'r holl chwedlau hyn yn parhau i gyfrannu'n gadarnhaol at y diwydiant reslo hyd heddiw.