Rhwydwaith WWE i fod ar gael yn gyfan gwbl trwy SonyLIV yn India o fis Ionawr 2021

>

Bydd Rhwydwaith WWE ar gael yn India yn unig trwy SonyLIV gan ddechrau o fis Ionawr 2021. Y newyddion y byddai Rhwydwaith WWE ar gael er i SonyLIV gael ei gyhoeddi gyntaf pan lofnododd WWE eu cytundeb newydd gyda Sony ym mis Mawrth 2020.

Fe wnaethon ni estyn allan i @askWWENetwork ar ôl cael materion yn adnewyddu tanysgrifiad. Fe wnaethant anfon yr ymateb canlynol atom:

Hoffem eich hysbysu y bydd WWE Network yn India, ar ddechrau Ionawr 2021, ar gael trwy SonyLIV yn unig. O ganlyniad, ni fydd eich tanysgrifiad Rhwydwaith WWE cyfredol yn adnewyddu. Gallwch ddal i ddal eich hoff weithred WWE ar sianeli Sony Ten 1 a Sony Ten 3. Edrychwch ar restrau lleol i gael mwy o fanylion ynghylch pryd mae'r rhaglennu hwn wedi'i drefnu yn eich ardal leol.

Gallwch edrych ar y screenshot o'r ymateb isod:

Ymateb AskWWENetwork

Ymateb AskWWENetwork

Mae India yn farchnad bwysig i WWE

Lansiodd Rhwydwaith WWE gyntaf yn India ddiwedd 2015. Ar y pryd, galwodd George Barrios - Cyd-lywydd WWE - India yn 'farchnad strategol bwysig i WWE' ac yn bendant mae wedi'i phrofi ers hynny. Dyma ddywedodd Barrios pan lansiodd Rhwydwaith WWE yn India:'Mae India yn farchnad strategol bwysig i WWE, ac rydym wrth ein boddau i sicrhau bod Rhwydwaith WWE ar gael i'n cefnogwyr yno. Mae ehangu byd-eang Rhwydwaith WWE yn sbardun allweddol yn ein hymrwymiad i dyfu brand WWE yn rhyngwladol. '

Llofnododd WWE eu cytundeb newydd gyda Sony Pictures Network India ym mis Mawrth 2020.