WWE Hell in a Cell 2019: Rhagfynegi'r cerdyn gêm cyfan ar ôl Clash of Champions

>

Mae WWE Clash of Champions bellach yn y llyfrau hanes ac mae'r cwmni'n paratoi ei hun am yr hyn sy'n mynd i fod yn fis prysur iawn.

Gyda symudiad mawr i FOX ar gyfer SmackDown a drafft ar y gorwel, gellir maddau i gefnogwyr am beidio â sylweddoli bod Uffern mewn Cell hefyd rownd y gornel.

Disgwylir i'r PPV gael ei gynnal mewn tair wythnos fer yn unig a phlannwyd yr hadau ar gyfer sawl gêm yn y digwyddiad Clash of Champions. Roedd diweddglo'r sioe, yn benodol, yn arwydd enfawr o'r hyn y gallwn ei ddisgwyl ym mhrif ddigwyddiad Hell in a Cell.

Gyda chyn lleied o amser rhwng y ddau ddigwyddiad yn digwydd, dylai cefnogwyr ddisgwyl gweld nifer o ailgyfeiriadau gan Clash of Champions yn y sioe. Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni edrych a gweld sut olwg fyddai Hell in a Cell 2019 yn y pen draw.


# 7 AJ Styles vs Cedric Alexander ar gyfer Pencampwriaeth yr UD

Cafodd gêm AJ Styles a Cedric Alexander eu torri

Cafodd gêm AJ Styles a Cedric Alexander eu torri'n fyr yn Clash of Championsnos wwe dydd Llun Medi Medi 7

Er mawr boendod i'r Bydysawd WWE, tociwyd gêm bosibl y noson rhwng Cedric Alexander ac AJ Styles i lai na 10 munud a'i rhoi ar y cyn-gerdyn yn Clash of Champions.

Roedd yr ornest yn dal i fod yn gyflym ac yn gyffrous a llwyddodd Alexander i roi cyfrif rhagorol ohono'i hun. Mae’r ymosodiad ar ôl y gêm ar Alexander yn awgrymu nad yw’r ffiwdal hon yn cael ei gwneud eto a gyda’r drafft ar y gorwel, mae siawns gref y gallai WWE dynnu’r sbardun ar Alexander, felly gall AJ symud yn ôl i olygfa’r prif ddigwyddiad.

Os dim arall, mae'r ddwy seren hon yn haeddu cyfle go iawn i ddangos i'r Bydysawd WWE yr hyn y gallant ei wneud gyda'i gilydd yn y cylch.1/7 NESAF