Pam y dylai Shawn Michaels ennill gêm Royal Rumble 2019

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Dim ond pedair wythnos i ffwrdd yw'r Royal Rumble PPV sy'n golygu ein bod ni ddim ond pedair wythnos i ffwrdd o gêm fwyaf anrhagweladwy WWE, gêm y Royal Rumble. Mae 30 o superstars yn cystadlu mewn royale frwydr egwyl amser er mwyn rhoi eu cais i brif ddigwyddiad WrestleMania.Mae llawer o archfarchnadoedd a chwedlau newydd yn cymryd rhan yn yr ornest hon ynghyd â'r archfarchnadoedd teledu rheolaidd ac mae'n un o hoff gemau'r Bydysawd WWE.

Daniel Bryan a Brock Lesnar yw'r hyrwyddwyr sy'n mynd i mewn i'r Royal Rumble PPV ac mae disgwyl i'r ddau gadw eu gwregysau ar y sioe. Tra bod AJ Styles yn dal i sefyll cyfle i ddistrywio Bryan, does dim siawns y bydd Braun Strowman yn trechu Brock Lesnar ar gyfer y Bencampwriaeth Universal.

O ystyried bod Brock yn cadw, gallwn ddisgwyl y bydd archfarchnad SmackDown yn ennill y gêm Rumble (oherwydd amserlen ran-amser Lesnar) gan y bydd archfarchnadoedd RAW yn brwydro yn y Siambr Dileu i ddod yn gystadleuydd # 1 ar gyfer y Bencampwriaeth Universal.

Wrth edrych ar brinder archfarchnadoedd wyneb poblogaidd ar SmackDown Live, yn fy marn i, dylai Shawn Michaels ddychwelyd yn # 29 ac ennill y gêm Royal Rumble i herio Daniel Bryan / AJ Styles ar gyfer Pencampwriaeth WWE.Gall yr ornest hon o bosibl brif ddigwyddiad unrhyw sioe ar y blaned

Gall yr ornest hon o bosibl brif ddigwyddiad unrhyw sioe ar y blaned

Mae dau reswm allweddol pam y dylai Micheals ennill y gêm Royal Rumble, yn gyntaf fel y crybwyllwyd nad oes sêr poblogaidd ar SmackDown Live a all herio Daniel Bryan neu AJ Styles am y teitl WWE yn WrestleMania ac o gofio bod Michaels wedi dychwelyd i'r cylch yn Tlys y Goron, gall blesio'i gefnogwyr Americanaidd trwy gamu y tu mewn i'r cylch yn UDA.

Yn ail, mae Daniel Bryan vs Shawn Michaels / AJ Styles vs Shawn Michaels ar gyfer Pencampwriaeth WWE yn gêm freuddwyd i unrhyw gefnogwr WWE a gallai'r tîm Creadigol hefyd ychwanegu amod ymddeol i'r ornest hon (Cofiwch, gofynnwyd i AJ Styles alw'r Anifeiliaid y tu mewn ef) er mwyn ymddeol Michaels unwaith eto.Felly, ymddengys mai rhoi’r fuddugoliaeth i Shawn Michaels yn Royal Rumble ac o bosibl gêm ymddeol yn WrestleMania 35 yw’r opsiwn archebu gorau posibl gyda WWE.