'Yn ceisio ei orau i adbrynu ei hun': Mae David Dobrik yn gadael y rhyngrwyd wedi'i rannu ar ôl iddo estyn allan at gefnogwyr a chynigion i'w helpu allan

>

Yn ddiweddar, anfonodd David Dobrik neges destun at ei gefnogwyr yn gofyn a oes angen rhywbeth ar deulu neu [ffrind], gadewch i mi wybod. ' Rhannwyd y neges destun ar Instagram trwy ddefnoodles defnyddwyr a chyfarfu â llawer o sylwadau am Dobrik yn ceisio adbrynu ei hun.

Er cyd-destun, yn gynnar yn 2020 cyhuddwyd David Dobrik a’i gyd-westeiwr Jason Nash gan gyn-aelod Sgwad Vlog Seth Francois o ymosod. Roedd hyn hefyd yn dilyn ffrind longtime David Dobrik a chyn gyd-letywr, Dominykas Zeglaitis, yn cael ei gyhuddo gan fenyw ifanc o ymosod hefyd.

Ceisiodd David Dobrik, ynghyd ag aelodau Sgwad Vlog Jeff Wittek a Scotty Sire, amddiffyn y sefyllfa ond cawsant adlach. Yna ymddiheurodd Dobrik am y sefyllfa a chymryd hoe o YouTube yn dilyn ei fideo taith gartref.

Collodd holl aelodau Sgwad Vlog eu nawdd o ganlyniad, hyd yn oed noddwr longtime, SeatGeek.

Nid oedd llawer o ddefnyddwyr ar Instagram yn argyhoeddedig bod neges Dobrik allan o ddaioni ei galon. Dywedodd un defnyddiwr:'Mae'n chwilio am gynnwys oherwydd nad yw'n gallu gwneud ei un ei hun.'

Dywedodd defnyddiwr arall fod David Dobrik yn 'ceisio ei orau i achub ei hun.'

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Def Noodles (@defnoodles)

Darllenwch hefyd: Honnir i James Charles ddal negeseuon ar ôl dadl arall ar ôl ymbincio
Mae'r Gymuned Ar-lein yn ymateb i gais David Dobrik

Yn dilyn neges David Dobrik, ymatebodd y gymuned ar-lein ar Instagram. Nododd llawer o ddefnyddwyr fod hyn yn nodweddiadol o vlogiau hŷn David Dobrik, gan gyfeirio at ei roddion am geir a symiau mawr o arian.

Soniodd defnyddwyr eraill nad oedd hyn yn wirioneddol ddefnyddiol i eraill trwy ofyn am 'stori hwyliog cŵl.' Roedd un defnyddiwr yn gwawdio cysylltiad David Dobrik â Zeglaitis yn benodol trwy grybwyll ei fod 'bob amser eisiau cael [fy] ffrind SA'd.'

Dywedodd defnyddwyr eraill fod Dobrik yn debyg i gyn westeiwr y sioe siarad, Ellen DeGeneres.

Ciplun o sylwadau Instagram (1/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (1/6)

Darllenwch hefyd: Pwy yw rhieni Halsey? Popeth am ei theulu wrth iddi groesawu'r plentyn cyntaf gyda'i chariad, Alev Aydin

Ciplun o sylwadau Instagram (2/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (2/6)

pan fyddwch chi'n teimlo fel nad oes gennych chi ffrindiau
Ciplun o sylwadau Instagram (3/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (3/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (4/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (4/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (5/6)

Ciplun o sylwadau Instagram (5/6)

Ciplun o Instagram (6/6)

Ciplun o Instagram (6/6)

Nid yw David Dobrik wedi gwneud sylwadau nac ymhelaethu eto ar ei neges i gefnogwyr.


Darllenwch hefyd: Beth ddigwyddodd i fam Keyshia Cole, Frankie Lons? Archwiliwyd achos marwolaeth, wrth i deyrngedau arllwys i mewn i'r seren realiti 61 oed

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.