Mae Roman Reigns yn datgelu pa mor hir y mae'n bwriadu reslo cyn iddo ymddeol

>

Mae Pencampwr Cyffredinol WWE, Roman Reigns, wedi datgelu sawl blwyddyn arall y mae'n bwriadu cystadlu yn y cylch cyn galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi yn y pen draw.

Dychwelodd y Tribal Chief i WWE yn SummerSlam y llynedd ar ôl iddo fynd ar hiatws am ychydig fisoedd. Daeth yn ôl gyda chymeriad newydd, ac fe aliniodd yn gyflym â Paul Heyman. Aeth Roman Reigns ymlaen i adennill y Bencampwriaeth Universal yn fuan ar ôl iddo ddychwelyd, ac mae disgwyl iddo amddiffyn y teitl ym mhrif ddigwyddiad WrestleMania 37 Noson Dau.

Yn ystod cyfweliad diweddar â Pobl , Trafododd Roman Reigns ei regimen hyfforddi gyda’r corffluniwr Neil Hill a datgelodd pa mor hir y mae’n bwriadu parhau i reslo.

Dywedais wrth Neil pan wnaethon ni gyfarfod gyntaf dros flwyddyn yn ôl, fy mod i am ei falu am y 15 mlynedd nesaf. Rwyf am wneud y mwyaf o'm potensial ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. A dywedais wrtho, ‘Dyma pwy ydw i, fel perfformiwr, fel talent, ond rydw i hefyd yn dad, rwy’n ŵr. Rwy’n gwisgo’r holl hetiau gwahanol hyn. ’A dyn, rydyn ni wedi bod ar daith anghredadwy hyd yn hyn.
$ 3 $ 3 $ 3

Gallai Roman Reigns ymuno â’i gefnder The Rock trwy ddilyn gyrfa yn y diwydiant ffilm fel actor ar ôl iddo hongian ei esgidiau. Fe wnaeth hyd yn oed ei bryfocio yn ystod cyfweliadyn 2019. Hefyd, mae eisoes wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf ar y sgrin fawr, fel yr ymddangosodd yn 'Hobbs & Shaw.'

Trafododd Roman Reigns ei nodau personol

Roman Reigns a Paul Heyman

Roman Reigns a Paul HeymanAr hyn o bryd mae Roman Reigns yn 35 oed, felly mae ganddo ychydig mwy o flynyddoedd ar ôl yn y tanc. Oherwydd y pandemig COVID-19, mae WWE wedi bod yn cynnal ei holl sioeau yn Florida i ddileu'r angen am deithio wythnosol. Mae'r newid hwn hefyd wedi caniatáu i sêr WWE dreulio mwy o amser gartref gyda'u teuluoedd.

Dywedodd Roman Reigns ei fod yn ddiolchgar am yr amser hwn gyda'i anwyliaid, a rhannodd ei nod i gryfhau'r perthnasoedd personol hyn.

'Oherwydd bod yr argaeledd a'r diffyg teithio ar gael, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i allu buddsoddi cymaint mwy o amser yn fy mherthynas â fy ngwraig a fy nheulu. Mae'n mynd i'ch gwneud chi'n unigolyn gwell os yw'ch tîm yn anghyffyrddadwy ac yn gryf iawn. Dyna fy nodau, gwella fy hun yn feddyliol ac yn gorfforol, a chryfhau fy holl berthnasau gyda fy anwyliaid hefyd. '

Yn anochel. Yn ddiymwad.
Prif Ddigwyddiad. Prif Tribal. #Smackdown pic.twitter.com/8jHnwsDHLJ- Teyrnasiadau Rhufeinig (@WWERomanReigns) Mawrth 12, 2021

Bydd y Pencampwr Cyffredinol yn rhoi ei deitl ar y llinell yn WrestleMania 37 yn erbyn cyn-bencampwyr y byd Edge a Daniel Bryan.

Beth ydych chi'n ei feddwl am sylwadau Reigns? Cadarnhewch y sylwadau isod.