Mae Ric Flair yn datgelu cyfle mawr WWE gyda Roman Reigns

>

Bu Ric Flair yn siarad â Metro yn ddiweddar , a datgelodd Neuadd Enwogion WWE 2-amser ei feddyliau ar sut y dylai WWE fod wedi archebu Roman Reigns ar ôl i The Big Dog drechu The Undertaker yn WrestleMania 33.

Roman Reigns oedd y dyn mwyaf cas mewn reslo proffesiynol ar ôl iddo ymddeol The Undertaker yn WrestleMania 33. Er na pharhaodd yr ymddeoliad, fel y gwyddom i gyd, yn hir, roedd Roman Reigns yn rhan o un o'r segmentau RAW ôl-Mania mwyaf gwresog yn hanes. Daeth teyrnasiadau allan a chafodd ei ferwi a'i wahardd am 17 munud yn syth cyn iddo draethu'r geiriau 'Dyma fy iard nawr' a gadael y fodrwy.

Mae Ric Flair yn tynnu sylw at y cyfle a gollwyd gan WWE gyda Roman Reigns

Dywedodd Ric Flair nad oedd WWE wedi gwneud digon i fanteisio ar y gwres niwclear a gyfeiriwyd tuag at Roman Reigns. Byddai tro sawdl wedi bod yn ddelfrydol, ond byddai hyd yn oed Teyrnasiad Rhufeinig gyda mwy o agwedd wedi bod yn well na'r babyface wedi'i dorri'n lân y cafodd ei wthio i fod yn y cwmni.

Esboniodd Flair y byddai wedi marchogaeth gyda’r gwres am byth pe bai wedi bod yn lle Reigns y noson honno ar RAW.

Dywedodd Ric Flair hefyd ei fod yn ystyried bod gêm WrestleMania Roman Reigns yn erbyn The Undertaker yn 'uffern o ornest'. Mae prif ddigwyddiad WrestleMania 33 yn aml yn cael ei groesi am fod yn berthynas botchy ac yn un o'r gemau gwaethaf yng ngyrfa Reigns, ond roedd Flair yn teimlo na ddylai un botch danseilio ansawdd cyffredinol y pwl.'Pan dynnodd [The Undertaker] ei stwff i fyny, ei roi yng nghanol y cylch a cherdded allan, drannoeth ar RAW, ni allai Rhufeinig siarad! Roeddwn i'n meddwl i mi fy hun, 'Ddyn, rydw i wedi bod mewn llawer yn fy mywyd, ond pe bawn i wedi cael y brawd tag poeth hwnnw, gallwn fod wedi marchogaeth hynny am byth.' Nid wyf yn gwybod beth ddigwyddodd! Ond dyna oedd y tag poethaf yn hanes y busnes! Mae hynny wedi gwneud y peth gyda Brock [Lesnar] yn ei guro'n welw, o ran emosiwn! '
'A dweud y gwir, roeddwn i'n meddwl ei fod ef a Roman wedi cael uffern o ornest! Un botch bach fel yna maen nhw'n dal i chwarae drosodd a throsodd. Un botch bach, os ydych chi'n ddyn sy'n berffeithydd fel [The Undertaker] yw, dyna'ch byg chi. Un botch bach, iawn? Gellir ei achosi am nifer o resymau, gall fod yn fater amseru. Roedd hynny'n dal i fod yn uffern o ornest! '

Nid oedd yr Ymgymerwr ychwaith yn gefnogwr o'i ornest WrestleMania 33, a oedd i fod i fod yn gân alarch iddo yn wreiddiol. Dychwelodd Undertaker i ymgodymu ychydig yn fwy ers yr ornest honno, ac o’r diwedd cyhoeddodd ei ymddeoliad yn ddiweddar ym mhennod olaf y Last Ride Docuseries.

O ran Ric Flair, mae'r Nature Boy wedi bod yn ymddangos ar RAW lawer y dyddiau hyn fel darn ceg Randy Orton, ac rydym hefyd yn gwybod rheswm WWE y tu ôl i'w gael ar y teledu er gwaethaf y risg COVID-19.

rhesymau pam dwi'n caru'ch rhestr mom