Mae Jacksepticeye yn derbyn cefnogaeth ar-lein ar ôl i droliau ansensitif dargedu marwolaeth ei dad

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Ddechrau mis Ionawr, bu farw tad Jacksepticeye. Rhannodd Jacksepticeye, yr enw go iawn Sean McLoughlin, drydariad yn nodi ei fod ef a'i deulu wedi gofyn am breifatrwydd ar y pryd.Yn ystod yr amser hwnnw, cymerodd Jacksepticeye hoe o'i sianel YouTube cyn dychwelyd ym mis Chwefror gyda fideo o'r enw Colled . Yn y fideo, trafododd Jacksepticeye golli ei dad ac ymdrin â galar yn ystod yr egwyl a gymerodd o'r platfform.

Tra bod llawer o gefnogwyr yn cefnogi Jacksepticeye yn trafod ei deimladau a cholli ei dad, dechreuodd llawer o droliau wneud sylwadau amharchus ar ei fideos.

Cafodd y sylwadau, ar gyfer pob fideo, eu dileu yn brydlon ar ôl derbyn llawer o ymatebion negyddol. Mewn fideo YouTube a uwchlwythwyd ar Orffennaf 26ain, rhannodd Connor Pugs ei farn ar y sefyllfa ddiweddar yn ymwneud ag adran sylwadau Jacksepticeye.

'Mae hyn yn amlwg yn ceisio sylw. Mae hyn yn amlwg yn drolio, ond pryd bynnag y byddwch chi'n gweld trolio ar y rhyngrwyd. Nid wyf yn gwybod yn union fel rhywbeth am fagu colli aelod agos iawn o'r teulu, mae'n ymddangos ei fod yn fath o lefel wahanol. '

Mae defnyddiwr arall yn rhannu cefnogaeth Jacksepticeye

Gwnaeth y Cymrawd YouTuber Jadyn fideo hefyd yn rhoi sylwadau ar yr ymateb negyddol gan droliau yn dilyn colled Jacksepticeye.'Byddech chi'n meddwl y byddai pobl yn parchu Jack a'i ddymuniadau, ac fe wnaeth y mwyafrif o bobl, ond am ryw reswm cymerodd rhai pobl hyn fel cyfle i wneud memes am farwolaeth tad Jacksepticeye.'

Yn ei fideo o'r enw Rwy'n Teimlo'n ofnadwy am Jacksepticeye , Fe wnaeth Jadyn annerch faint o ddefnyddwyr ar Twitter a ymatebodd i drydar Jack gyda memes a sylwadau cellwair am ei dad yn marw. Fodd bynnag, parhaodd aflonyddu Jacksepticeye gyda defnyddwyr yn postio crynhoadau meme yn troi o amgylch marwolaeth tad Jacksepticeye.

Anerchodd Jacksepticeye y defnyddwyr hynny yn ei fideo YouTube o'r enw Colled , gan nodi:

'I unrhyw un ohonoch a bostiodd memes amdano ac a bostiodd bethau negyddol amdano, rydych yn llysnafedd llwyr ac rwy'n f - brenin yn eich casáu oherwydd ichi wneud rhywbeth a oedd yn anodd cymaint anoddach mynd drwyddo. Ac i fod yn berson dylanwadol ar-lein, mae'n anodd osgoi llawer o bethau ac mae'n anodd mynd trwy rywbeth fel hyn gan wybod bod cymaint o bobl o gwmpas a chymaint o bobl yn gwybod pwy ydych chi a chymaint o bobl eisiau gwybodaeth a cymaint o lygaid busneslyd ar bethau. Ond diolch byth, roedd y mwyafrif o bobl yn garedig iawn ac yn ddiffuant iawn ac yn athrylithgar amdano, felly diolch. '

Nid yw Jacksepticeye wedi gwneud sylwadau yn ddiweddar ar y sefyllfa. Yn ei fideo diweddaraf, rhannodd Jacksepticeye ffilm fer debyg i ffilm Bo Burnham Y tu mewn .
Darllenwch hefyd: Mae Trisha Paytas yn clymu cynorthwyydd David Dobrik, Natalie Noel, am ei amddiffyn yn erbyn honiadau o ymosod

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.