5 Cydweddiad Mwyaf Hulk Hogan

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Hulk Hogan yw un o'r sêr mwyaf a welodd y gamp o reslo proffesiynol erioed. Mae'n un o'r ychydig iawn o reslwyr pro sydd wedi llwyddo i dorri trwodd i ddiwylliant pop prif ffrwd dros y blynyddoedd.Dylai'r ffaith ei fod yn dal yn berthnasol fwy na thri degawd ar ôl ennill ei Bencampwriaeth WWE gyntaf, ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y math o effaith y mae wedi'i chael ar y cefnogwyr.

Mae'n ymddangos bod Hulk Hogan wedi cael ei gyfran deg o broblemau dros y blynyddoedd. Yn anffodus mae wedi bod yn rhan o ychydig o ddadleuon ers iddo ymddeol o weithredu cylch, a chafodd ei wahardd o Oriel Anfarwolion WWE yn 2015, cyn cael ei adfer yn gynharach eleni.

Mae rhai beirniaid hefyd wedi cwestiynu gallu reslo Hogan i fagu ei gemau ailadroddus a fformiwla. Ac eto, mae'n anodd cwestiynu'r ffaith mai Hulk Hogan, ers bron i ddau ddegawd, oedd wyneb y diwydiant reslo.

Ar ben hynny, cafodd Hogan ychydig o gemau gwych yn ystod ei amser ar ben y mynydd.person ysblennydd rhydd mewn perthynas

Dyma edrych yn ôl ar 5 gêm fwyaf ei yrfa. Mae'n bwysig cofio bod y gemau hyn wedi'u dewis nid yn unig yn seiliedig ar yr adrodd straeon, ond hefyd yr effaith yr aethant ymlaen i'w chael ar y diwydiant--


# 5 Hulk Hogan vs Ric Flair (Bash At The Beach 1994)

Hu

Fe wynebodd Hulk Hogan Ric Flair yn WCW Bash At The Beach ym 1994

Methodd WWE â chael y gêm hon yn Wrestlemania 8, gan gredu nad oedd yn ddigon o gêm gyfartal ar y pryd. Fodd bynnag, manteisiodd WCW ar yr un peth ac archebu Hulk Hogan i herio Ric Flair.O edrych yn ôl, mae'n hawdd dweud na fyddai unrhyw ffordd na fyddai'r ddau enw mwyaf yn hanes reslo wedi tynnu'r nifer uchaf erioed pe byddent yn mynd un ar un ym mhrif ddigwyddiad Wrestlemania.

Colled WWE oedd ennill WCW er na wnaethant wastraffu amser wrth gael y ddwy chwedl i wynebu ei gilydd. Gwnaeth Hulk Hogan ei ymddangosiad cyntaf yn y cylch yn WCW yn erbyn Ric Flair yn y Bash at the Beach talu fesul golygfa gyda Phencampwriaeth Pwysau Trwm y Byd WCW ar y llinell ym 1994.

Tra bod y ddau ddyn wedi mynd heibio'r cyfnodau athletaidd erbyn y pwynt hwn, gallai Flair ddal i ymgodymu â gêm eithaf da gyda broomstick ac mae Hogan bob amser wedi bod yn feistr ar ddarllen y dorf. Er y byddent yn mynd ymlaen i gael gwell mewn cystadlaethau cylch yn y dyfodol, mae'r ornest hon yn cael y nod oherwydd hwn oedd y tro cyntaf i'r ddwy chwedl wynebu yn erbyn ei gilydd.

pymtheg NESAF