'He’s the s *** s ’- Mae cyn Superstar WWE yn dweud bod Goldberg yn weithiwr‘ erchyll ’

>

Mae cyn Superstar WWE René Duprée wedi cyhuddo Goldberg o fod yn weithiwr anniogel.

Yn ôl Duprée, fe wnaeth Neuadd Famer WWE ddadleoli ei asgwrn coler yn ystod cefn llwyfan cyn-dâp ar ôl i Goldberg ei daro â baner Ffrainc. Mae Duprée yn honni ei fod yn dal i fod yn boen iddo hyd heddiw pryd bynnag y bydd yn ceisio ystwytho.

Siaradodd René Duprée am ei brofiad annymunol yn gweithio gydag Goldberg ar Podlediad Wrestling y 90 hwnnw . Galwodd seren WCW allan am fod yn anniogel a honnodd y gallai llawer o reslwyr ei ategu:

Ie, fe ddadleolodd fy asgwrn coler, meddai Duprée. Roedd gennym ni [La Resistance] rag-dâp yn y cefn gydag Goldberg ac fe darodd fi gyda baner Ffrainc ac roedd yn rhaid i ni wneud 5 cymryd. Hyd heddiw, os ceisiaf ei ystwytho, mae'n dal i frifo. Ie, ef yw'r s *** s. Mae'n erchyll, bydd llawer o reslwyr yn dweud hynny wrthych chi. meddai Duprée.

Fe wnaeth Renee Dupree hefyd gyhuddo WWE o fod yn anobeithiol wrth i’r cwmni barhau i archebu Goldberg mewn safle uchel. Priodolodd ef i anallu'r cwmni i greu sêr newydd.

I mi mae'n rhaid iddyn nhw [WWE] fod yn anobeithiol, ychwanegodd Duprée. Dyna'r unig beth y gallaf ei ffigur. Ni allant greu sêr newydd neu nid oes ganddynt hyder yn y bobl sydd ganddynt. ychwanegodd Duprée. (H / T. Wrestling INC )

Dywed René Duprée na fyddai ots ganddo ddychwelyd i WWE ar gyfer un rhediad olaf

Renà © Duprà e ar WWE SmackDown

René Duprée ar WWE SmackDownGadawodd René Duprée o WWE yn 2007 ac aeth ymlaen i ymgodymu am sawl hyrwyddiad reslo arall fel Pro Wrestling NOAH a All Japan Pro Wrestling. Yn ystod ei amser yn WWE rhwng 2002 a 2007, roedd yn rhan o dîm tag o'r enw La Résistance, gyda Sylvain Grenier.

Rydych chi'n gwybod, pan adewais i yno gyntaf, roeddwn i eisiau cyflawni pethau y tu allan i WWE fel reslwr i ennill parch, 'meddai Duprée. 'Ac ar ôl bron i 60 o deithiau o amgylch Japan, y prif ddigwyddiadau ledled y byd, y prif ddigwyddiad wedi gwerthu allan arena ledled y byd, hoffwn i feddwl fy mod i wedi ennill y parch hwnnw gan fy nghyfoedion.' datgelodd Duprée.

Dywedodd Duprée na fyddai ots ganddo ddychwelyd i WWE nac unrhyw hyrwyddiad reslo arall yn yr Unol Daleithiau i gystadlu o flaen y dorf fywiog.

'Ac yn onest, WWE yw'r arddangosfa fyd-eang, ac ni fydd gen i ofn chwaith oherwydd roedd yna lawer o weithiau' Gallaf eich tanio Rene '(llais John Laurinaitis) na fyddai'n fy nychryn oherwydd fy mod i'n gwybod bod byd y tu allan ac rwy'n gwybod sut i weithio'r gêm honno, 'ychwanegodd. 'Felly ni allwch fy nychryn gyda'r teirw hynny mwyach. Ond oherwydd hynny, gallai hynny fy nal yn ôl oherwydd eu bod yn gwybod na allant f *** gyda mi y ffordd honno. Ond byddwn i wrth fy modd yn gweithio o flaen cynulleidfa gynulleidfa Americanaidd a chynulleidfa fyd-eang eto, dim ond i ddangos iddyn nhw nad fi yw'r un reslwr ag yr oeddwn i yn ôl bryd hynny. Rwy'n uffern lawer yn well. Daeth Duprée i ben.

Yn 2003, gwnaeth Duprée hanes trwy ddod yn bencampwr y tîm tag ieuengaf yn hanes WWE yn 19 oed, ond torrwyd ei record gan Nicholas yn 2018 ar ôl i’r olaf ennill y Teitlau Tag Amrwd yn 10 oed gyda Braun Strowman yn WrestleMania 34.
Edrychwch ar y rhifyn diweddaraf o Legion of RAW, lle mae cyn brif awdur WWE, Vince Russo, yn siarad â Dr. Chris Featherstone o Sportskeeda am Bobby Lashley yn derbyn her Goldberg ar gyfer gêm yn SummerSlam, ynghyd â phynciau eraill:

Tanysgrifiwch i sianel YouTube Sportskeeda Wrestling i gael mwy o gynnwys o'r fath!