10 Wrestlers Mwyaf i Byth Ennill Pencampwriaeth WWE

>

Pencampwriaeth WWE yw pinacl adloniant chwaraeon. Mae pob reslwr sydd erioed wedi mynd i fyd reslo proffesiynol yn gobeithio bod yn Hyrwyddwr WWE un diwrnod. Mae llinach y bencampwriaeth yn aruthrol ac mae'n un o'r gwregysau hynaf mewn reslo proffesiynol. Mae deiliaid y gorffennol yn cynnwys pobl fel Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Steve Austin, The Undertaker, The Rock, John Cena, Triple H, ac ati.

O ystyried yr enwau sydd wedi dal y gwregys hwn, gellir dadlau bod Pencampwriaeth WWE yn un o'r gwregysau mwyaf mawreddog yn hanes reslo proffesiynol. Er y byddai cydbwysedd reslo cyffredin yn dangos y byddai gyrfa rhywun yn fethiant os na fyddant byth yn ennill y strap hon, mae yna ddigon o reslwyr aruthrol na allant frolio bod yn Hyrwyddwr WWE. Bydd y rhestr hon yn edrych ar 10 o reslwyr mwyaf i beidio byth â bod yn Hyrwyddwr WWE.


# 10 'The Million Dollar Man' Ted DiBiase

Arian arian arian arian arian!

Arian arian arian arian arian!

Roedd Ted DiBiase yn un o'r sodlau mwyaf yn hanes y WWE. Roedd yn filiwnydd braggadocios mewn cyfnod lle roedd WWE yn cael ei ddilyn yn bennaf gan weithwyr coler las a oedd yn eilunaddoli arwyr y dosbarth gweithiol yn y cylch. Poeri DiBiase yn wyneb hynny i gyd a dyna oedd y math o sawdl a ddaw unwaith mewn cenhedlaeth. Gellir dadlau mai ef oedd y sawdl uchaf i'r WWE o ddiwedd yr 80au i ddechrau'r 90au.

O edrych ar hynny, mae'n drueni na chafodd DiBiase erioed ei rediad gyda Phencampwriaeth WWE. Er iddo ei ennill yn 'dechnegol', nid yw erioed wedi cael ei gydnabod fel hyrwyddwr. Mae hynny'n drueni, gan fod y gwaith a wnaeth DiBiase yn yr oes honno wedi creu'r archdeip o sodlau arian fel JBL yn ddiweddarach, a enillodd Bencampwriaeth WWE yn 2004.1/10 NESAF